torsdag den 6. januar 2022

Tropsmøde d. 6. januar 2022

Simon, Kasper og Niels havde hver forberedt en post til Troppen: hver post tog ca. en halv time.

Første post stod Simon for: Trops-spejderne skulle lave en ild-æske med ting, som de kunne bruge til at tænde bål med ved brug af et ildstål.

Efter en halv time fik Troppen næste opgave af Niels: spejderne blev delt op i to patruljer og skulle sende et spejderbillede fra den ene ende af spejderhuset til den anden via deres telefon. Den ene patrulje skulle beskrive billedet og den anden patrulje skulle tegne billedet ud fra deres anvisninger. Efter femten minutter byttede de.

Kl. 20.00 gik Trops-spejderne indenfor, hvor Kasper havde forberedt en samarbejds-post, hvor hver patrulje skulle lave et puslespil. På tyve brikker. Med bind for øjnene.

Mens den patrulje lavede puslespil gik den anden patrulje i gang med en brainstorm over, hvad de kunne tænke sig at lave til Tropsmøderne det næste stykke tid.

Da den første patrulje var færdige med deres puslespil byttede patruljerne aktiviteter.

Til sidst snakkede Troppen og lederne om de kommende lejre i 2022, bl.a. Spejdernes Lejr 2022.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar