torsdag den 27. maj 2021

Tropsmøde d. 27. maj 2021

Aftenen startede med, at patruljeassistenten fra hver patrulje skulle trække et vilkårligt nummer. Det nummer bestemte, hvilken type romersk stridsvogn patruljen skulle bygge.Patruljevognene skulle derefter køre igennem en bane nede på "Pigernes lejrplads", som Kasper og Simon havde lavet. De kørte først igennem i deres almindelige patruljer og derefter i blandede patruljer. Der blev taget tid på dem. 

Der var dog én spejder, som kom til skade undervejs: Lucas. Hans ben kom i klemme under en af stridsvognene. Derfor blev aftenens sidste aktivitet: at snitte den flotteste stok/krykke til Lucas. Han var dommeren, der hårdt og uretfærdigt valgte den flotteste.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar