torsdag den 29. august 2019

Tropsmøde d. 29. august 2019

Tropspatruljerne havde forberedt aktiviteter til tre aktivitetsperioder á 30 minutter - med små aktiviteter fra Simon og Kasper i pauserne.

1. aktivitetsperiode: "Frugtsalat" + "Lightere & tændstikker"

Kasper-aktivitet: "Harefange"

2. aktivitetsperiode: "Fem-minutters-stilleleg" + "Levende LUDO"

Simon-aktivitet: "Usynlig skrift over bål"

3. aktivitetsperiode: "Bygge det højeste tårn af brænde" + "British bulldog"

Til sidst var der oprydning, sang og tak for i aften.


onsdag den 28. august 2019

Ulvemøde d. 28. august 2019

Til aftenens møde var der to aktivitetsområder:

Pionering (v. Kasper, Mathias og Kim)
Snitning og lege (v. Jonas, Mikkel og Niels)

Ulvene blev delt op, så to af patruljerne pionerede og den sidste patrulje snittede/legede. Næste gang bytter Ulvene, så de får prøvet begge dele.

Ulvene skulle pionere små tømmerflåder på det ene aktivitetsområde og på det andet aktivitetsområde blev der snittet masser af pinde samt leget stikbold og "Smil hvis du elsker mig".

torsdag den 22. august 2019

Tropsmøde d. 22. august 2019

Mødet startede med udlevering af årsstjerner, udlevering af præmie til årets lodseddelsælger (Gustav), diverse mærker (bl.a. Parløb fra årets sommerlejr) og opdeling i nye patruljer. Der blev byttet rundt på folk i patruljerne, men patruljenavnene er stadig de samme: "Øøøhhh...", "Bla-bla-bla" og "De brændende pinde".

Efter det var der en øvelse, hvor alle spejderne fik et navn/ting på ryggen og de skulle finde ud af, hvem de var (de måtte kun spørge om ting, der kunne svares ja/nej til). Alle tingene/navnene havde en makker, f.eks. salt og peber. Herefter skulle de finde makkeren.


Derefter blev de sendt ud i deres patruljer, hvor de skulle finde på to aktiviteter til næste møde - hver patrulje havde en blok på en halv time, som de skulle fylde ud. Den ene ting måtte gerne være noget, som vi havde prøvet før, men den anden ting skulle være ny.


Herefter meldte de klar i patruljerne igen og hver patrulje fik udleveret et besnøringsreb. Rebet skulle de få til at gå under deres uniformer/tøj og få deres patrulje til at hænge sammen på ét reb under tøjet.


Da de havde gjort det blev de bedt om at gå ned til bænken ved søen i hver deres patrulje. Ude på marken fik de nogle andre udfordringer af Simon & Kasper og efter det gik de ned til "Pigernes lejrplads" ved skoven i én stor patrulje bundet sammen.


Dernede kom de af med rebene og fik ryddet det op, som var rodet frem i løbet af sommeren (brædder/reb/rafter).

Efter oprydningen blev hver patrulje bedt om at gå ud i en pædagogisk rundcirkel, hvor hver spejder skulle fortælle en sand ting og en falsk ting om dem selv, som de andre i patruljen skulle prøve at finde ud af, hvad der var hvad.

Til sidst fik Troppen præsenteret det næste halvårsprogram og der blev sunget af.

onsdag den 21. august 2019

Ulvemøde d. 21. august 2019

I aften var der første møde for de gamle Ulve og to nye Ulve efter sommerferien.


De startede med at få udleveret årsstjerner og en præmie til Remi, der var blevet udtrukket blandt lodseddelsælgerne før sommerferien.

Jonas og Mikkel tog dem med rundt på en tur på Sortenkær, hvor de fik vist grunden og set, hvor de måtte være og hvor de ikke måtte være.Da de kom tilbage blev de delt op i tre patruljer og sendt ud for at finde ud af patruljenavne og råb. Patruljerne kom til at hedde: "Popcorn", "Ulvegiflerne" og "Nøddeknækkerne".

Efter det blev der leget en omgang "Tyr", leget "Krammefange" og spillet rundbold.


Magnus har modtaget 10-års-stjernen (16. august 2019)

Ved lejrbålet på årets opstartsaften på Sortenkær modtog Magnus i år 10-års-stjernen.

Den blev overrakt af Fionia Distrikts distriktschef Finn Strandby.

Stort T I L L Y K K E til Magnus.

Efter sommerferien starter Magnus som Junior-assistent ved Junior-enheden.
lørdag den 3. august 2019

Nyt flag - !!!sponsoreret af LKA-Regnskab!!!

Vi har nu, efter lang tid, fået sponsoreret et nyt flag, til Sortenkær, da det andet var et reserve og derfor ikke passede til flagstangen. (Det nye flag måler 325cm x 245cm og passer på en 12m flagstang)

Det nye flag er sponsoreret af - LKA-Regnskab v Lene Kis Andersen

Grupperådet og gruppebestyrelsen ved KFUM spejderne i Vissenbjerg, takker for det nye flag.