søndag den 25. maj 2014

Hjælp os med at få penge i kassen...

Kære spejderforældre
I uge 23 uddeler hhv. ulve, juniorer og tropspejdere foldere om EnergiFyn til husstande i Vissenbjerg til deres spejdermøder. Til dette har vi brug for forældrehjælp fra så mange som muligt. Så mød op på
Bakkevej mandag d.2.juni og/eller onsdag d.4.juni kl.18.30-20.00 og hjælp med at dele foldere ud.
EnergiFyn tilbyder at give 2 øre til spejderne pr. kwh folk bruger i deres husstand - hvis de vel at mærke har meldt sig til at støtte spejderne. Oven i det betaler EnergiFyn i øjeblikket en bonus på 50 kr. for hver ny tilmeldt inden 1.juli. Så lad os  sprede budskabet og se, hvor mange vi kan få til at melde sig til. Spejderne har brug for flere penge i kassen, og dette er en nem måde at få en fast indtægt. Så kom og hjælp med uddelingen.
Med venlig hilsen grupperådsformand Gitte Skjold
Grupperådet hos KFUM-spejderne i Vissenbjerg

Ingen kommentarer:

Send en kommentar