tirsdag den 18. marts 2014

Gruppemøde og kontingentstigning

Da en af vores store indtægtskilder: avisindsamlingerne, bortfalder nu, og gruppens regnskab ikke viste det store overskud, blev det på gruppemødet enstemmigt vedtaget at sætte kontingentet op med 100 kr. pr. halvår til 500,- (Vi bibeholder 100 kr. i søskenderabat). Skulle dette give problemer for nogen, bedes I kontakte lederne eller vores kasserer, så finder vi en løsning. 

Der kom i øvrigt mange forslag til nye indtægtsmuligheder, som vi i grupperådet vil kigge nærmere på, og som vi håber på jeres opbakning til, når det bliver aktuelt.

Referatet fra gruppemødet finder I under ”Sedler” her til højre.